ලෝකේ ලොකුම සහ ගඳම මල

96
Loading...

කවදා හරි ඔයාලා ලෝකේ ලොකුම මල දැකලා තියෙනවද . එහෙම දැකලා නැත්නම් අද බලාගන්න. හැබැයි ඉතින් මේ මල ගාවට ඔයා ගියොත් මල පනිනවා ෂුවර් . මොකද ඒ තරම් පට්ට ජරා ගඳක් තමා මේ මලෙන් එන්නේ.

හැබැයි මේක තමා ලෝකේ ලොකුම සහ ගඳම මල.

අවුරුදු ගාණකට පස්සේ පිපෙන මේ මල ඔන්න මරිකාවේ ගාර්ඩ්න් එකක් පිපිලා . පැය 48ක් විතරයි මෙය පිපිලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් යනවලු මේ මල පිපෙන්න.

Loading...

Comments

comments