ලෝක ජනතාවටම හදිසි තත්ත්වයක් ගැන අනතුරු ඇගවීමක්

සමස්ත ලෝකය දේශගුණික හදිසි තත්ත්වයකට මුහුණ පාමින් සිටින බවට නිගමනය කළ පර්යේෂණයක් විද්‍යාඥයින් 11000කින් පමණ සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. වසර 40ක දත්ත අනුසාරයෙන්...

LATEST IN LIFESTYLE

Follow Us

4,131FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

ASTROLOGY

HEALTH & FITNESS

LATEST POSTS

CATEGORIES

LATEST IN FASION

FOOD & RECIPIES