ශක්තිමත් කාන්තාවක් සතු ගතිලක්ෂණ

වර්තමාන තරගකාරී සමාජය තුල නම් කාන්තාවක් අභියෝග වලට නොබියව මුහුණ දෙමින්, නොසැලී ජිවත් වීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් වෙලා තියෙනවා කිව්වොත් ඔයාල කවුරුත් එකගවෙයි කියලා හිතනවා....

Latest Posts