පෙම් සුව විඳින්න රුම් යන්න කලින් මේ දේවල් ගැන දැනගෙනම යන්න..

දැන් ඔය රූම්ස් ගැන හැමෝම දන්නවනේ. රූම්ස් කියන්නේ කාමර වලට. හැබැයි මේ කියන්නේ ගෙදර තියෙන කාමර වලට නෙවෙයි. කොල්ලන්ගේ, කෙල්ලන්ගේ, අංකල්ලගේ, ඇන්ටිලගේ භාෂාවෙන් රූම්ස්...

ශක්තිමත් කාන්තාවක් සතු ගතිලක්ෂණ

වර්තමාන තරගකාරී සමාජය තුල නම් කාන්තාවක් අභියෝග වලට නොබියව මුහුණ දෙමින්, නොසැලී ජිවත් වීම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් වෙලා තියෙනවා කිව්වොත් ඔයාල කවුරුත් එකගවෙයි කියලා හිතනවා....

Latest Posts