කුජ ග්‍රහයා සිංහ රාශිගත වීම ඔබේ ලග්නයට බලපාන ආකාරය

ග්‍රහලොව සෙන්පති මෙන්ම සටන්කාමී ග්‍රහයෙකු වන කුජ ග්‍රහයා 2019 අගෝස්තු මස 09 වන දින මෙතෙක් ගමන් කළ කටක රාශියෙන් රවිට හිමි සිංහ රාශියට පැමිණෙයි....

Latest Posts

ගතවු මාස කිහිපය තුල ඩෙංගු රෝගීන් 55723 ක්

නොවැම්බර් මස මුල් සතිය තුල දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සදහන් කළා. පවතින වර්ෂා සහිත කාලගුණය...