සමස්ත ලෝකය දේශගුණික හදිසි තත්ත්වයකට මුහුණ පාමින් සිටින බවට නිගමනය කළ පර්යේෂණයක් විද්‍යාඥයින් 11000කින් පමණ සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

වසර 40ක දත්ත අනුසාරයෙන් සිදු කරන ලද මෙම අධ්‍යයනය මගින් නිගමනය කර ඇත්තේ, මෙම අර්බුදයට පිළියම් සෙවීමට රට රටවල රජයයන් අසමත් වී ඇති බවයි.

ගැඹුරු හා දීර්ඝ කාලීන වෙනසක් නොකිරීම හේතුවෙන් ලෝකය “අසීමාන්තික මානුෂීය පීඩාවන්ට” මුහුණ පා සිටින බව එම අධ්‍යයනයෙන් පැවසෙනවා.

පර්යේෂකයන් පවසන්නේ, මෙම තර්ජනයේ පරිමාණය පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමට ඔවුන් සදාචාරාත්මකව බැඳී සිටින බවයි.

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයෙන් ගනු ලැබූ දත්ත අනුව පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසය පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය වැඩි ම මාසය ලෙස වාර්තා වන අතර නව අධ්‍යයනය මගින් පවසන්නේ, පෘථිවියේ මතුපිට පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය පමණක් මැනීම මගින් අධික ලෙස උණුසුම් වන ලෝකයක සැබෑ තර්ජනයන් ග්‍රහණය කර ගැනීම නිසි ලෙස සිදු නොවන බවයි.

එහෙයින්, මෙම අධ්‍යයනය සඳහා පර්යේෂකයින් විශ්වාස කරන ආකාරයට “පසුගිය අවුරුදු 40ක කාලය තුළ සිදුවූ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ වැදගත් රූපමය සලකුණු” ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

මෙහිදී සැලකිල්ලට ගැනුණු දර්ශක අතර ජනගහනයේ සහ සත්ත්වගහනයේ වර්ධනය, ඒක පුද්ගල මාංශ නිෂ්පාදනය, ගෝලීය වෘක්ෂලතා විනාශය මෙන්ම ෆොසිල ඉන්ධන පරිභෝජනය ද වන බව සදහන්.

පර්යේෂකයින් පවසන්නේ, ඔවුන් සැලකිල්ලට ගත් ප්‍රධාන දර්ශකවලින් වැඩි සංඛ්‍යාවක් වැරදි දිශාව කරා යොමු වෙමින් පවතින අතර එමගින් දේශගුණික හදිසි තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here