වාස්තු ශාස්ත්‍රයේ කියල තියෙන විදියට අපි අපේ ගෙවල්වල තියාගෙන ඉන්න සමහර දේවල් නිසා එම නිවසට මෙන්ම එම නිවසේ ඉන්න අයගේ දියුණුවට බාදා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද ඉවරවෙලා නව වසර උදාවෙන්න කලින් මේ කියන දේවල් ඔබේ නිවසෙත් තියෙනවනම් ඒ දේවල් නිවසෙන් ඉවත් කරන්න.

උදාවෙන නව වසරේ නිවසේ ප්‍රශ්න දුරු වෙලා නිවැසියන්ගේ මානසික මෙන්ම ආරථික දියුණුවක් ඔබත් අපේක්ෂා කරන අයෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝව නරබන්න.

මෙම වීඩියෝව නිසා ඔබට මේ එන 2020 නව වසර හොද විදියට ආරම්බ කරන්න ආත්ම විශ්වාසයක් සහ නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් ඔබේ ජිවිතයට එකතු වුනා නම්, වීඩියෝව ෂෙයාර් කරලා ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here